Добре дошли!

     Това е официалната интернет-страница на МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – гр. Бяла Слатина. Тук ще откриете полезна информация за Вас… Чрез този сайт Вие ще можете да добиете пълна представа за работата на Комисията  и да получите отговори на въпросите, които имате.

ПРИЯТЕЛИ… Ако имате:

  • семейни конфликти;
  • проблеми с родителите, приятелите, учителите със себе си и с всичко ПОТЪРСЕТЕ НИ!

ПЕДАГОЗИ…  Ако вашият ученик:

  • отсъства безпричинно от учебните часове;
  • дружи с криминално проявени млади хора;
  • проявява агресивност срещу връстниците си;
  • ако срещате неразбиране от родителите;
  • ако се съмнявате в употреба на алкохол и наркотични вещества ПОТЪРСЕТЕ НИ!

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

гр. Бяла Слатина ул. “Кл. Охридски” № 68, ет. 5, ст. 506 тел.: 0915/ 88 21 50

                        

mkbppmn_byаlaslatina@abv.bg