Комисията за борба с противообществени прояви с 42 дела през 2014 г.

    Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) се отчете за работата си през изминалата година пред Общинския съвет. Това стана на една от последните редовни сесии.

    Специалистите в Комисията са насочили своята дейност към справяне с първопричините за появата на детската престъпност. Сред тези причини са кризата на ценностната система, нравствените дефицити, неефективния родителски контрол, социално-икономическите проблеми и увеличаващата се дистанция между общество…  Научете повече от тук…

Leave a Reply

Игри
Още игри…
Психологически тестове
Адаптирана версия за деца
Търсене