ЛЕТЕН ФОРУМ ЗА ПОМАГАЩИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ – АЛБЕНА, 2017

    В последната седмица на юли в черноморския курорт Албена се проведе едноседмично обучение с обществените възпитатели от страната по инициатива на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН). Тазгодишният летен форум за помагащи професионалисти, посветен на проблемите в поведението на децата, тяхната защита, подпомагане и предпазване от погрешни стъпки и отклонения, докато се учат, общуват и живеят с възрастните, бе свързан с актуална проблематика, практика и въпроси пред всички, за които работата с деца е не само професия и призвание, а и кауза. Освен обществени възпитатели, секретари, председатели и заместник-председатели на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) от близо 20 общини в България, обучението бе посетено и от представители на областни и общински администрации. То е авторска програма на Константин Томанов, председател на ЦКБППМН. Той лично представи в обучителните дни – стъпка по стъпка – основните теми, по които протичаше летният форум Албена 2017.

    Как се вписват медиите във възпитанието на подрастващите и как въздействат на процеса – това бе първата тема, която бе разгледана в началото на обучението. Многообразието от „роли”, които изиграват средствата за масово осведомяване, докато изпълняват водещите си функции – да развиват, възпитават, образоват, обучават и развличат разнородната си аудитория, невинаги са с положителен знак в света на тийнейджърите. А примерите за подражание, които следват те, докато слушат радио, гледат телевизия, или четат новини, невсякога удачни.

    Къде и в какво не се справят възрастните – родители, учители, общество – докато възпитават младото поколение – бе въпросът, на който даваше отговори втората тема на летния форум. А тя бе фокусирана над моделите за възпитание и неудържимите им провали. Да бъдеш строг не винаги е добре. Да налагаш себе си пред подрастващия и да му показваш авторитета си по възможно най-грубия начин не носи положителни резултати. Наказанието, облечено в „дрехата” на наказателната дисциплина, поражда гняв и съпротива у девойките и младежите. Ако вместо с него се въздейства на детето с правила и те се изведат под формата на строга и неотстъпваща, пред компромиси, дисциплина, тийнейджърите стават бунтари.  Явно е, че подходът може да ползва най-доброто от моделите, но с много такт и съпричастност към подрастващите.

    По-нататък председателят Томанов обрисува ярка картина в отговор на въпроса с какво и как се забавляват в днешно време тийнейджърите, като даде няколко примери за тяхната находчивост и изобретателност, твърде далеч от нашите представи и очаквания като родители. Те обобщават проучванията му по проблема, илюстрирани от интересните хрумвания на девойките и младежите в стремежа им да отхвърлят опеката на възрастните. Ако се надникне в секс тефтерчето на една непълнолетна, могат да се сумират „бройките”, понякога плод на фантазията и въображението, но сериозна тема за размисъл и разговор за всичките въпроси, на които всеки родител е нужно да дава отговори навреме, открито и честно. Докато не е късно. И – безсмислено.

    Актуалната тема за радикализацията, екстремизмът и тероризмът на света, който ни заобикаля и, в който живеем, бе разгледана от Константин Томанов обстойно, с няколко пресечни точки и акценти. Заплахата от тях е „вътре” в Европа, а нарастващата радикализация е предшественик на тероризма, обобщи той, като очерта основните фактори за процеса. От една страна това е глобализацията на света. От друга – свободното движение на хора и средства.  Приобщаването на отделните групи и етноси, съсловия и прослойки в обществата – т.нар. интеграция – се провали, или стремежите и очакванията тя да се случи останаха на думи, в документите и лозунгите. Хората се отдалечават не само един от друг, те се отчуждават от държавата и себеподобните (от обществото).  По-нататък председателят Томанов проследи етапите на радикализация. Предварителното проучване на възможностите тя да се „внедрява” е в началото и е облагодетелствано от вътрешни и външни фактори, типични за всяка държава – обект на терористичен акт. Нейното идентифициране е недвусмислено – то е в невинното, на пръв поглед, приемане на идеал. Това „свещенодействие е последвано с приемането на крайна идеология. Следва отдалечаване от предишния живот на радикалиста, системното му обучение и предприемането на действия от негова страна за „превъплъщаването” на „каузата” в реалност. Процесът на радикализиране няма видими признаци, а за да бъдат разпознати, е необходимо да се познава и наблюдава личността, нейното поведение. Обикновено това са самотни хора, хора, податливи на влияние от околните, готови да сменят религията си. А впоследствие – да загубят живота си. Тероризмът произлиза от екстремизма, заключи обучителят, като се фокусира над проблема за радикализирането на младите хора. Сред мотивите те да приемат тази заплаха като свое „верую” не са за подценяване идеологическите. На второ място – убедеността, че тя е ново приключение. Друг мотив е приемането на крайните ислямистки доктрини като водещи в живота.

    Активно в работата на форума се вписа групата обществени възпитатели от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Бяла Слатина. Те бяха придружени от Боряна Петкова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция” в Община Бяла Слатина, и секретаря на МКБППМН, Пламен Петров. В ролята на организатор влезе управителят на Центъра за професионално обучение и ориентиране, Пенка Кефалова.

    Участниците във форума получиха свидетелства за преминатия едноседмичен курс на обучение по темите за професионална подкрепа в тяхната многопосочна и отговорна работа с деца.

    Те имаха възможност да отдъхват през свободното време, да посещават плажовете на Албена, да разговарят помежду си и да се опознават.

 

Цвета СТЕФАНОВА  

  Снимката е предоставена от обществените възпитатели, участници в обучението

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Игри
Още игри…
Психологически тестове
Адаптирана версия за деца
Търсене