Не забравяйте, че винаги може да намерите човек, който да Ви помогне!

    Затова Ви молим, когато сте жертва на домашно насилие, да потърсите помощта на полицията и на специализираните организации, които оказват съдействие на претърпели насилие лица.