инж. Тихомир Трифонов – Заместник кмет „Устройство на територията, строителство, бедствия и аварии”

Роден на 8 ноември 1956 г.  в гр. Бяла Слатина.

Образование:
1985г. – 1986г. – ВИ МВР – факултет Противопожарна охрана;
1977г. – 1982г. – ВТУ “Ангел Кънчев”- Русе – машинен инженер по  специалност  “Селскостопанска техника”;
1971г. – 1975г. – Техникум по механизация на селското стопанство Бяла Слатина.

Професионален опит:

  • ноември 2011г. – и понастоящем – Община Бяла Слатина – замeстник-кмет „Устройство на територията, строителство, бедствия и аварии”.
  • юли 2006г. – ноември 2011г. – специалист земеделие в земеделска фирма.
  • януари 2006г. – и понастоящем – вещо лице: автотехнически и пожаротехнически експертизи.
  • февруари 2004г. – юли 2006г. – председател на комисия в пункт за технически прегледи на МПС – ПТП-ДАИ-790 и м.о.л. – автосервиз в гр. Бяла Слатина.
  • юли 2000г. – януари 2004г. – “ФОРТУНА” АД – Бяла Слатина /мелница и зърнобаза / :  началник база, гл. инженер, организатор производство.
  • януари 1985г. – юли 2000г. – МВР – РСПО /РСПАБ/ Бяла Слатина :  инспектор,  началник ДБС, инструктор,  старши инспектор, а от 01.08.1993 до 01.07.2000 началник РСПО /РСПАБ – Районна служба за пожарна и аварийна безопасност.
  • март 1982г. – януари 1985г. – АПК  “Скът” – Бяла Слатина:  инженер, специалист по Механизация.