Боряна Петкова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Бяла Слатина

Родена на 03.03.1963 в гр. Бяла Слатина

Образование:
Софийски университет „Св. Климент Охридски” – специалност „Химия”

Професионален опит:

  • Учител по химия в Прогимназия „Св. Климент Охридски”
  • Химик в клинична лаборатория „Св. Иван Рилски”