Теменуга Радкова

Родена на 06.07.1989 в гр. Бяла Слатина

Образование:

Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий» – специалност «Социални дейности»

Професионален опит:

  • Социален работник по проект «И аз имам семейство»