1. Цветелина Андровска – Дирекция “Административно – правно и информационно обслужване” – юрисконсулт

2. Весна Павлова – гл.експерт „Средно образование” в общинска администрация

Образование: ЮЗУ „Неофит Рилски” – висше, магистър „Специална педагогика – етопедия”, специализация „Превантивна педагогика”

Професионален опит:

 • Член на МКБППМН от 16.09.2003г.
 • 16.09.2003 – 04.2004 – секретар МКБППМН
 • 15.09.2002 – 15.09.2003 – учител по психология и логика, етика и право, философия в ПГО „Е. Багряна” гр. Бяла Слатина
 • 15.09.1999 – 30.06.2000 – лектор по психология и логика в ПАГ „Н. Й. Вапцаров” гр. Бяла Слатина

3. Пламен Петров – ИДПС при РУП Бяла Слатина

Роден на 18.12.1966 в гр. Бяла Слатина

Образование: Висше педагогическо

Професионален опит:

 • 6 год педагогически стаж
 • 17 год ИДПС

4. Дарина Горанова – социален работник в отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бяла Слатина

5. Евгени Ангелов – Директор на НУ „Христо Смирненски”

Роден на 31.01.1965

Образование:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Висше, магистър – специалност „Образователен мениджмънт”

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – специалност „Начална педагогика”

ПУ „Паисий Хилендарски” – специалност „Деца с девиантно поведение”

Професионален опит:

 • 10 год – възпитател ДДЮ с. Бърдарски геран
 • 11 год – директор НУ „Христо Смирненски” гр. Бяла Слатина

6. Нинко Нинов – педагог

Роден на 20.03.1950 в гр. Бяла Слатина

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” -  Висше педагогическо

Професионален опит:

 • 14 год преподавател – военно обучение и др. в СОУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина
 • 20 год директор на ОУ „Христо Ботев” с. Алтимир

7. Миглена Хитова – психолог – Дирекция „Бюро по труда”

8. Цветелина Христова – учител в Прогимназия „Св. Климент Охридски” гр.Бяла Слатина

9. Радиум Тутовски – педагог

Образование: ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград – висше, магистър „Начална училищна педагогика”, специализация „Български език и литература”

Професионален опит:

 • 15.09.1997 г – настоящ момент – старши учител НЕ на ОО в НУ “Цани Гинчев”, гр. Бяла Слатина

10. Дарина Кръстева – ст. експерт „Предучилищно възпитание”

11. Анна Иванова – старши експерт „Здравни и социални дейности”

12. Екатерина Димитрова – мл. експерт „Етнически общности и заетост”

Родена на 25.10.1986

Образование: ВУ „Земеделски колеж” – висше, специалност „Икономика на туризма”

Професионален опит:

 • Спедитор – фирма за международен транспорт