МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Ул. „Климент Охридски“ № 68, ет. 5, ст. 506

3200 гр. Бяла Слатина

Обл. Враца

БЪЛГАРИЯ

0915/ 88 21 50 

0899167993