Животът на децата не започва от деня на раждането им, а от момента на тяхното зачатие.

 

Please Add a Title Modeli na povedenie