КРИТЕРИИ  ЗА  АГРЕСИВНОСТ

                  /схема за наблюдение на детето/

1. Често губи контрол над себе си.

2. Често спори,кара се с възрастните.

3. Често отказва да изпълнява правила.

4. Често специално дразни хората.

5. Често обвинява другите за своите грешки.

6. Често се сърди и отказва да направи каквото и да е.

7. Често е завистливо и отмъстително.

8. Чувствително е, много бързо реагира на различни действия на околните /деца и възрастни/, които нерядко ги дразнят.

Предполага се, че детето е агресивно,тогава, когато в продължение на 6 месеца в неговото поведение се проявяват 4 от осемте представени признаци.

Тогава потърсете помощ от специалист: психолог или лекар.